facebook web

Ponad 20 mln złotych przekazanych laureatom konkursów organizowanych przez Naukową Fundację Polpharmy

21 czerwca 2018

14 czerwca 2018r. w Warszawie, podczas oficjalnej uroczystości zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVI konkursie grantowym i trójka laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.


Naukowa Fundacja Polpharmy od 2002 r. zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. W 16 edycjach konkursu nadesłano 655 projektów i przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł. Zakończonych zostało 58 projektów finansowanych z grantów Fundacji. W prace Rad Naukowych Fundacji jest zaangażowanych 21 naukowców.
Tematem przeprowadzonego w 2017 roku po raz szesnasty konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy był: „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”. O grant mogli ubiegać się naukowcy posiadający minimum stopień naukowy doktora nauk.


Jerzy Starak Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA w swoim wystąpieniu powiedział m.in. - Z dużą satysfakcją i uznaniem obserwuję nieustający rozwój polskiej nauki, czego dowodem są także projekty badawcze zgłaszane na konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy. Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną i największym inwestorem w polskiej farmacji. Ma również istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Potwierdza to 6 pozycja Polpharmy w Rankingu Narodowych Czempionów przygotowanym przez Politykę Insight. Istotnym warunkiem konkurencyjności w branży farmaceutycznej jest innowacyjność i jej wdrażanie we wszystkich obszarach działania. Ma to kluczowe znaczenie w udoskonalaniu produktów oferowanych pacjentom.


Podczas uroczystości Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, ogłosił otwarcie nowego konkursu Fundacji pt. „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Celem zapowiadanego konkursu jest promocja technik mobilnych, a trzy najlepsze uzyskają nagrody pieniężne na dalszy rozwój. Prezes podkreślił, że „rozwiązania z zakresu e-zdrowia, o ile są efektywnie stosowane, zapewniają bardziej spersonalizowane, zorientowane na pacjenta, podejście do opieki zdrowotnej. Umożliwia to lepsze dostosowanie do potrzeb, większą efektywność i wydajność oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów, jak też ograniczyć długość hospitalizacji”. Projekty konkursowe, będą przyjmowane od 1 do 30 września br.


Zwycięzcami XVI edycji konkursu grantowego Fundacji w 2017 roku zostali:
• Dr n. biol. Agnieszka Graczyk - Jarzynka, Zakład Immunologii, Wydział Lekarski I, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, projekt pt.: "Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.
Wartość grantu: 555 800 PLN

• Dr. hab. Aleksander Czogalla, Zakład Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego, projekt pt.: „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych”.
Wartość grantu: 510 000 PLN


W imieniu dr Czogalli nagrodę odebrał dr Jerzy Gubernator - członek zespołu wykonawców projektu, Prodziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił pracę laureata.


Wyniki nagrodzonych projektów być może zostaną w przyszłości wykorzystane w terapii chorób nowotworowych. Pomimo pewnych sukcesów w dziedzinie prewencji i leczenia, stanowią wciąż narastający problem nie tylko u nas, są również jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród ludzi na całym świecie. Poszukiwane są więc nowe metody walki z tą chorobą.


Głównym celem projektu dr Agnieszki Graczyk-Jarzynki jest poprawa profilu bezpieczeństwa nowoczesnej terapii wykorzystującej receptory CAR poprzez stworzenie systemu biologicznego aktywującego ekspresję tych receptorów selektywnie w limfocytach T oraz komórkach NK naciekających nowotwór. Metoda ta w swoim zamyśle może stać się skuteczniejszą i bezpieczniejszą alternatywą w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań. Laureatka konkursu ma nadzieję, że stworzona przez jej zespół platforma zwiększy bezpieczeństwo leczenia i umożliwi rozwijanie terapii przeciwnowotworowych z zastosowaniem antygenów, które ze względu na swoje powszechne występowanie na komórkach prawidłowych, nie były do tej pory atrakcyjnymi celami terapeutycznymi. Chciałaby, żeby wyniki jej projektu mogły znaleźć bezpośrednie przełożenie na poprawę skuteczności strategii immunoterapeutycznych stosowanych we współczesnej onkologii.


Terapia genowa niesie ze sobą duży potencjał w leczeniu tych chorób. Koncepcja terapii genowej zrodziła się z potrzeby dostarczania materiału genetycznego do komórek pacjentów dotkniętych chorobami genetycznymi, co skutkowałoby pojawieniem się w komórkach docelowych prawidłowej kopii genu, którego mutacja jest powodem choroby. Idea ta jest w swoich założeniach prosta, jednak efektywne dostarczanie materiału genetycznego do docelowych komórek jest zadaniem na tyle skomplikowanym, że dotychczas nie udało się wprowadzić na rynek spełniającego pokładane w nim nadzieje leku tego typu.


Celem projektu badawczego dr Aleksandra Czogalli jest konstrukcja i optymalizacja sposobu wytwarzania innowacyjnego nośnika leku genetycznego, który będzie charakteryzował się wysoką skutecznością przy zminimalizowanych skutkach ubocznych po podaniu systemowym. Mutacje w genie kodującym białko p53 są najczęściej występującymi zmianami na poziomie genetycznym w wielu typach nowotworów i wiążą się ze zwiększoną zdolnością do inwazji i przerzutowania. Wprowadzenie do komórek w pełni funkcjonalnego genu kodującego białko p53 okazuje się być wystarczające do zahamowania rozrostu nowotworu. Kluczową cechą proponowanego nośnika jest jego struktura modułowa, którą Dr Czogalla przyrównuje do klocków Lego, gdzie dobierając odpowiednio poszczególne elementy można zbudować konstrukcje o pożądanych cechach i w razie potrzeby w stosunkowo prosty sposób je modyfikować. W myśl tej koncepcji powstanie nośnik genu kodującego białko p53, jednak proponowane rozwiązanie będzie się w rzeczywistości cechowało znacznie większą uniwersalnością. Skuteczność nośnika będzie testowana zarówno na modelach komórkowych jak i zwierzęcych. Laureat wierzy, że realizacja projektu otworzy drogę do stosowania terapii genowej w leczeniu chorób nowotworowych.


Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu pt. „Sztuczna inteligencja jako wspólne wyzwanie społeczne”. Wykład poprowadziła Aleksandra Przegalińska, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet naukowców w Polsce zajmujących się sztuczną inteligencją i uczeniem maszyn.

Prowadzi badania w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology nad rozwojem nowych technologii, sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.


Podczas uroczystego spotkania odbyło się także wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w roku akademickim 2016/2017. Laureatami zostali: mgr Patryk Remiszewski z UM w Białymstoku, mgr Klaudia Wojcieska z UM Warszawa, oraz mgr Anette Radziszewska z CM UJ Kraków Kat Immunologii Klinicznej i Transplantologii.


Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe, ponad 20 mln przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

 

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia ok. 7500 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 250 znajduje się w fazie rozwoju. Firma rozwija się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Stworzyła w Gdańsku jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie i buduje fabrykę leków biologicznych w Duchnicach pod Warszawą. Polpharma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Jest także największym inwestorem w badania i rozwój w polskim przemyśle farmaceutycznym - w roku 2016 wydała ok. 267 mln zł na ten cel w swoich polskich ośrodkach.

Magdalena Rzeszotalska
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR
607 696 473