facebook web

Pierwsza w Polsce klasa dualna kształcąca techników analityków

10 maja 2016

 W Technikum nr 1 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim ruszyła właśnie rekrutacja kandydatów chętnych do nauki w nowym zawodzie – technik analityk. Reaktywacja nauczania tego zawodu w Starogardzie Gdańskim to efekt umowy, zawartej między szkołą a Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA, które zadbają o praktyczną stronę nauki i zaoferują pracę absolwentom.

Nauka zawodu technik analityk w klasie o profilu chemicznym odbywać się będzie w tzw. systemie dualnym, czyli łączącym kształcenie teoretyczne w szkole ze zdobywaniem praktycznych umiejętności pod okiem pracodawcy. Chociaż taki rodzaj kształcenia występuje już w polskim szkolnictwie zawodowym, dualny system kształcenia zawodowego został prawnie uregulowany rozporządzeniem MEN dopiero w ubiegłym roku.

Dzięki współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA, uczniowie nowej klasy będą mieli możliwość kształcenia się pod okiem najlepszych specjalistów. W zaadaptowanych do tego celu laboratoriach na terenie Polpharmy, będą mogli m.in. korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej, niezbędnych elektronarzędzi i odczynników. W 4-letnim cyklu nauczania w programie jest aż 750 godzin praktycznej nauki zawodu i 240 godzin praktyk zawodowych w starogardzkim zakładzie firmy. Teoretyczna nauka zawodu rozpocznie się z początkiem roku szkolnego, natomiast początek zdobywania praktycznych umiejętności w Polpharmie planowany jest na styczeń 2017 r.

- Możliwość czynnego uczestniczenia w procesie kształcenia uczniów, obserwowania ich rozwoju i udział w kształtowaniu umiejętności przyszłych kadr Polpharmy, to dla nas duże wyzwanie i niezwykle ważne przedsięwzięcie. To również wyraz naszej więzi ze społecznością lokalną i realizowanej od lat polityki dobrego sąsiedztwa. Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy chcieliby zdobyć ciekawy zawód pod okiem najlepszych specjalistów w kraju, do wzięcia udziału w rekrutacji. To doskonała okazja nie tylko do zdobycia ciekawego zawodu, ale też stabilnej, satysfakcjonującej pracy w przyszłości - mówi Tomasz Moys, Wiceprezes Zarządu Polpharma SA.

- Bardzo często rozmawiam z pracodawcami i związkami pracodawców z naszego regionu o ich potrzebach, bo szkoła musi dostosowywać swoją ofertę do realiów rynku pracy. Idea powstania, a właściwie reaktywacji tradycji nauczania w zawodzie technika analityka, zrodziła się właśnie podczas jednej z takich rozmów. Z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA współpracujemy od dawna przy różnych okazjach, a teraz podejmiemy kolejny, niezwykle ważny krok i będziemy wspólnie kształcić uczniów - mówi Tadeusz Burczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Zasady rekrutacji

Kształceniem w zawodzie technika analityka ma być objętych 16 uczniów. Elektroniczna rekrutacja potrwa od 9 maja do 22 czerwca. W przypadku kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć naukę w zawodzie technik analityk, punktacji podlegać będą oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i chemii. 

W trakcie nauki uczniowie uzyskają świadectwa potwierdzające kwalifikacje: „A.59. przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych” oraz „A.60. wykonywanie badań analitycznych”. Egzaminy związane z tymi kwalifikacjami zaplanowane są w klasie drugiej i czwartej.

Szczegóły rekrutacji do Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim znajdują się na stronie: https://starogard.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=1

Więcej informacji nt. Polpharma SA: http:/www.polpharma.pl/

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia ok. 7500 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 250 znajduje się w fazie rozwoju. Firma rozwija się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Stworzyła w Gdańsku jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie i buduje fabrykę leków biologicznych w Duchnicach pod Warszawą. Polpharma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Jest także największym inwestorem w badania i rozwój w polskim przemyśle farmaceutycznym - w roku 2016 wydała ok. 267 mln zł na ten cel w swoich polskich ośrodkach.

Magdalena Rzeszotalska
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR
607 696 473