facebook web

Trzeci raport społeczny Grupy Polpharma

7 stycznia 2018

Grupa Polpharma, największa polska firma farmaceutyczna, opublikowała swój trzeci raport społeczny za lata 2015-2016. Jest to pierwszy niefinansowy raport w Polsce, który powstał w oparciu o model łańcucha wartości M. E. Portera.

Polpharma od kilku lat publikuje raporty społeczne, prezentujące całościowy obraz funkcjonowania firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma publikuje raporty w cyklu dwuletnim i w tym roku opublikowała swój trzeci raport społeczny za lata 2015-2016.

Jest to pierwszy raport społeczny w Polsce, w którym treści są zaprezentowane zgodnie z modelem łańcucha wartości M. E. Portera. Podstawowym założeniem tego modelu jest podział działalności przedsiębiorstwa na strategicznie istotne czynności, które pozwalają określić miejsca powstawania kosztów i zysków oraz potencjalne źródła przewag konkurencyjnych.

Takie podejście umożliwiło przedstawienie wszystkich „ogniw łańcucha” właściwych dla firmy jako poszczególnych rozdziałów raportu. Każdą część publikacji otwiera opis wpływu, ryzyk i odpowiedzialności Polpharmy w obszarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. W raporcie wyróżniono sześć kluczowych ogniw, takich jak wizja i rozwój, pozyskiwanie surowców, produkcja, dystrybucja, sprzedaż i marketing, partnerzy i klienci.

Dlaczego firma wybrała właśnie tę metodę, wyjaśnia Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Polpharmie - Wiemy, jak ważna jest komunikacja i dialog z interesariuszami. Dlatego przy tworzeniu każdego kolejnego raportu społecznego staramy się sięgać po nowe, innowacyjne rozwiązania, aby prezentowane treści odzwierciedlały kwestie istotne dla naszych interesariuszy. Z tego względu już na etapie tworzenia raportu zaprosiliśmy naszych interesariuszy w proces jego powstawania. Wybrany sposób prezentacji treści w raporcie oraz wykorzystanie łańcucha wartości był dla nas dopełnieniem tego procesu. Jesteśmy przekonani, że nasz najnowszy raport będzie kolejnym, istotnym elementem, wspierającym zarządzanie firmą i rozwój dialogu z interesariuszami.

„Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015-2016” powstał w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative Initiative G4 Core i został poddany weryfikacji zewnętrznej. Obejmuje wyniki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku .

 

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia ok. 7500 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 250 znajduje się w fazie rozwoju. Firma rozwija się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Stworzyła w Gdańsku jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie i buduje fabrykę leków biologicznych w Duchnicach pod Warszawą. Polpharma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Jest także największym inwestorem w badania i rozwój w polskim przemyśle farmaceutycznym - w roku 2016 wydała ok. 267 mln zł na ten cel w swoich polskich ośrodkach.

Magdalena Rzeszotalska
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR
607 696 473