facebook web

Polpharma inwestuje w rozwój przemysłu farmaceutycznego w Kazachstanie

7 września 2017

Polpharma jest liderem rynku farmaceutycznego w Polsce oraz największym polskim inwestorem w Kazachstanie. Od 2011 roku do Grupy Polpharma należy firma SANTO (nazwa handlowa spółki Chimpharm) z zakładem produkcyjnym w Szymkencie, która działa na rynku od 135 lat i jest największym lokalnym producentem leków w tym kraju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy Jerzy Starak jest również członkiem Rady Inwestorów przy Prezydencie Kazachstanu oraz Konsulem Honorowym Kazachstanu w trzech polskich województwach.

- Kazachstan jest jednym z najważniejszych kierunków inwestycji zagranicznych Grupy Polpharma i niezwykle perspektywicznym rynkiem o wysokim potencjale wzrostu. Jestem przekonany, że wkrótce może on stać się liderem w Azji Centralnej w zakresie produkcji i eksportu zaawansowanych  produktów farmaceutycznych. Posiadanie nowoczesnych mocy produkcyjnych w tym kraju, umożliwia nam dalszy rozwój w regionie oraz wykorzystanie szans, które wiążą się z powołaniem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – podkreśla Jerzy Starak.  

Polpharma ma swój znaczący udział w rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Kazachstanie. Prowadzi program inwestycyjny w zakładzie w Szymkencie, którego celem jest rozwój innowacyjnych technologii produkcji, zwłaszcza w obszarze wysoko zaawansowanych leków sterylnych. Firma zainwestowała w modernizację bazy produkcyjnej w oparciu o europejskie standardy Dobrej Praktyki Wytwarzania. Do końca 2016 roku wartość inwestycji w budowę nowych i modernizację istniejących obiektów produkcyjnych w zakładzie w Szymkencie wyniosła 80 mln USD, a planowana wartość całego programu inwestycyjnego przekroczy 108 mln USD.

Do tej pory w zakładzie w Szymkencie powstał nowy oddział do produkcji ampułek i płynów infuzyjnych, 2 linie w nowym oddziale do produkcji antybiotyków w formie proszków, nowa kotłownia, drogi, nowe laboratorium badań i rozwoju oraz zmodernizowane laboratorium kontroli jakości i dwa magazyny. Firma SANTO jest w tej chwili najnowocześniejszym zakładem produkującym leki sterylne w całym regionie Azji Centralnej. Jej zdolności produkcyjne wynoszą  1,2 mld tabletek i kapsułek, 300 mln ampułek, 48 mln fiolek antybiotyków, 24 miliony butelek syropów, 6 milionów saszetek i opakowań płynów infuzyjnych rocznie. Firma posiada 4 certyfikaty Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) potwierdzające najwyższe standardy produkcji sterylnej w zakładzie. W roku 2016 została laureatem nagrody Prezydenta Republiki Kazachstanu „Altyn Sapa” w kategorii „Najlepszy produkt innowacyjny”.

Celem inwestycji Polpharmy w Kazachstanie jest nie tylko wdrożenie nowoczesnych technologii i najwyższych standardów produkcji, ale także rozwój lokalnego przemysłu poprzez dzielenie się wiedzą i kształcenie kadr. Program akademicki SANTO to główny projekt edukacyjny, rozpoczęty w 2013 roku,  które realizowany jest w partnerstwie z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Kazachstanie. Podstawowym założeniem programu jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla przemysłu farmaceutycznego oraz podniesienie jakości kształcenia pracowników naukowych i studentów wiodących uczelni.  Partnerami Programu są Uniwersytet Medyczny w Astanie, Centrum Nauk o Życiu Uniwersytetu Nazarbajewa,  Południowo-Kazachstańska Państwowa Akademia Farmaceutyczna oraz Intelektualna Szkoła im. Nazarbajewa w Szymkencie o kierunku chemiczno-biologicznym.

Współpraca z uczelniami obejmuje nie tylko zapoznanie studentów oraz kadry naukowej z nowoczesnymi warunkami produkcji i rozwoju leków w zakładzie SANTO w Kazachstanie, ale także wyjazdy naukowe do laboratoriów Polpharmy w Polsce. Najzdolniejsi młodzi naukowcy mogą otrzymać granty naukowe na realizację swoich projektów badawczych oraz wziąć udział w organizowanych przez firmę programach stażowych. Dodatkowo w 2015 roku w zakładzie w Szymkencie, w ramach tzw. kształcenia dualnego, powstała specjalna klasa, w której uczy się i zdobywa praktyczne doświadczenie około 15 uczniów. Program akademicki w Kazachstanie z pewnością będzie dalej rozwijany. Dzięki niemu Grupa Polpharma oraz firma SANTO mogą długofalowo przyczyniać się do podnoszenia wiedzy i wzrostu innowacyjności przemysłu farmaceutycznego w Kazachstanie.  

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia ok. 7500 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 250 znajduje się w fazie rozwoju. Firma rozwija się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Stworzyła w Gdańsku jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie i buduje fabrykę leków biologicznych w Duchnicach pod Warszawą. Polpharma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych. Jest także największym inwestorem w badania i rozwój w polskim przemyśle farmaceutycznym - w roku 2016 wydała ok. 267 mln zł na ten cel w swoich polskich ośrodkach.

Magdalena Rzeszotalska
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR
607 696 473